Voel je je ziek?

Wat moet je doen als je je ziek voelt?

 1. Bel met je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis! Ga enkel naar spoed als je dringend medische hulp nodig hebt.
 2. Je huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt zo nodig een afspraak voor jou in het triagecentrum in de sporthal. Hij geeft jou ook de nodige richtlijnen.
  Ga er niet op eigen initiatief naartoe: je kan er enkel terecht na afspraak.
  Ga enkel naar spoed als je dringend medische hulp nodig hebt.
 3. Als je een ziekteattest nodig hebt, spreek je met je huisdokter af hoe hij je dat bezorgt (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de coronacrisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

In het weekend 

kan je dag en nacht voor medische hulp contact opnemen met de huisartsenwachtpost regio Turnhout. Dat kan door te bellen:
bel 014 409 609.

Bescherm je omgeving

 • blijf thuis en isoleer je zo veel mogelijk: zelfs van je familie, zelfs om te slapen.
 • weiger onnodig bezoek en beperk fysiek contact
 • ga niet naar school, niet naar het werk of naar een openbare plaats.
 • gebruik altijd papieren zakdoekjes. Een zakdoek mag maar 1 keer gebruikt worden. Nadien gooi je hem onmiddellijk weg in een gesloten vuilnisbak.
 • bedek je mond met een papieren zakdoek of je elleboogholte als je hoest of niest
 • was uw handen zo vaak mogelijk met water en zeep. Was ze altijd als hoestte of niesde en na het snuiten van je neus.

Volg je symptomen op

Als de symptomen erger worden (bijv. ademhalingsproblemen, hoge koorts, …), bel dan je huisarts. Als je naar het ziekenhuis moet, bel dan eerst het onthaal en leg uit dat je een Covid-19 patiënt bent.
Het ziekenhuis kan zich dan voorbereiden om te vermijden dat je andere personen zou infecteren.