Slechthorend of doof : tips voor iedereen

slechthorend

foto: maakjemondmasker.be

Meer dan 600.000 Vlamingen zijn doof of slechthorend. 7.000 daarvan gebruiken gebarentaal. Zo goed als iedereen daarvan praat dus gewoon, al gebruiken ze daar vaak een hoortoestel bij.

Maar dat kan nooit het normale gehoor vervangen. Slechthorenden moeten daarom vaak liplezen. En mondmaskers maken dat heel moeilijk.

Venstermaskers

Draag daarom – als je vaak met mensen in aanraking komt – zoveel mogelijk een mondmasker met een venster. Op maakjemondmasker.be vind je een handleiding om dat zelf te maken. Je vindt er ook tips om te vermijden dat het venster aandampt bij een gesprek of hoe je het kan reinigen voor hergebruik.

Die venstermaskers hebben voor mensen met een hoorprobleem enkel zin als zo veel mogelijk mensen het dragen. Dus: als je zelf mondmaskers maakt, geef dan de voorkeur aan een venstermasker.

Elkaar verstaan

Enkele tips om gesprekken aangenamer te maken:

Tips voor horenden

 • Trek de aandacht
 • Kijk me aan
 • Spreek traag en duidelijk, roep niet
 • Herhaal met andere woorden
 • Praat niet door elkaar
 • Schrijf belangrijke zaken op.

Tips voor slechthorenden

 • Zeg dat je slechthorend bent
 • Spreek af dat je als slechthorende zo veel mogelijk ja-neen vragen zal stellen
 • Vraag dat men traag en duidelijk praat
 • Mail als je naar de dokter gaat eventueel op voorhand je vragen door en vermeld al communicatietips in je mail
 • Geef je bestelling bij de apotheek/winkel op voorhand per mail door. Vraag advies over de aankoop per weerkerende mail
 • Heb pen en papier bij je op zak

Geef een reactie