Huisdieren, dierenartsen en kwekers

Foto: Paul Hanaoka/unsplash

Dierenartsen mogen hun praktijk nog open houden. Huisdieren hebben immers ook medische zorg nodig, of specifieke voeding, of medicatie. Wel moeten dierenartsen de nodige hygiënemaatregelen nemen zodat zijzelf, hun personeel, en jij gezond blijven.

Niet dringende ingrepen of consultaties moeten wel uitgesteld te worden naar een later tijdstip, en kortingen of solden zijn niet toegestaan.

FAQs

SAVAB, een beroepsvereniging voor dierenartsen lijstte een aantal vragen op én de antwoorden.

Moeten dierenartsen zich beperken tot dringende consultaties?

  • Dringend is een begrip dat door iedere dierenarts wordt beoordeeld in functie van de patiënt of de vraag. Iets wat bvb. geen weken kan uitgesteld worden of wettelijk verplicht is, is dan wel niet dringend, maar wel noodzakelijk, en mag/moet uitgevoerd worden.
  • Iedere dierenarts heeft het recht om niet in te gaan op verzoeken van de klant, indien hij/zij vindt dat deze niet noodzakelijk of dringend zijn, of het risico op een besmetting voor eender welke partij te groot is.

Mogen pups of kittens afgehaald worden bij een verkoper/kweker?

  • Ja, met in acht nemen van de regels rond social distancing bij afhaling
  • Ja, op voorwaarde dat het ook gebeurt volgens een one-to-one principe, dus één koper tegelijk bij afhalen van de pup of het kitten
  • Het spreekt voor zich dat regelmatige voorafgaande bezoekjes aan een nestje, zoals bij veel privé kwekers, uit den boze zijn

Moeten er attesten gemaakt worden door de dierenarts?

  • Neen, voor de verkoop van pups/kittens staan de gegevens van de dierenarts immers sowieso op het identificatie & registratie formulier
  • Er is ook geen attest nodig om met een hond/kat rond te rijden: je moet natuurlijk kunnen bewijzen dat je verplaatsing “as such” essentieel is, of kadert in de nog toegelaten verplaatsingen met een kat of hond, kitten of pup

Is het chippen van pups een dringende diergeneeskundige handeling?

  • Neen, niet dringend, maar WEL noodzakelijk, en dit in het kader van de wetgeving die niet vervalt door de coronamaatregelen!

Mag een dier nog gedekt/bevrucht worden op dit ogenblik?

  • Ja, dekkingen, al dan niet kunstmatig, zijn niet verboden.
  • Ook hier gelden uiteraard de regels van social distancing, en als men deze niet kan respecteren moet men de dekking/bevruchting uitstellen

Geef een reactie