Frank Wilrycx: “Denk aan je gezondheid!”

frank wilrycx

Beste mensen van Merksplas,

Ondertussen worden er al een twintigtal dagen grote inspanningen gevraagd van iedereen om deze ongeziene periode waarin we nu leven, het hoofd te bieden.

De belangrijkste boodschap die we meekrijgen is social distancing ofwel zoveel mogelijk contact met andere mensen vermijden. Daarom zijn groepsbijeenkomsten verboden, moet je zoveel mogelijk thuis blijven en als je toch buitenshuis moet zijn, vb. voor boodschappen, hou dan voldoende afstand.

De politie, die regelmatig patrouilleert, stelt vast dat in Merksplas deze maatregelen vrij nauwkeurig worden opgevolgd. Dat neemt niet weg dat overtreders geverbaliseerd zullen worden.

Alle bevolkingsgroepen zijn vatbaar voor het virus, jong en oud, vitaal of hulpbehoevend. Niemand is immuun!

Vele mensen zitten noodgedwongen thuis en handelszaken zijn gesloten. De maatregelen van de Vlaamse en federale overheid zullen voor hen de pil verzachten, maar toch zal het een zware dobber blijven. Je kan hen steunen door in de toekomst meer lokaal te kopen. Zeker doen!

Maar ook een enorm woordje van dank aan iedereen die wel aan de slag is en zelfs langere en zwaardere shifts draait: het medisch personeel, de hulpdiensten, de gemeentediensten, de vele vrijwilligers, de mensen in de voedingssector, transporteurs, land- en tuinbouwers en alle zelfstandigen en werknemers, die in deze moeilijke omstandigheden toch aan het werk blijven.

We zijn nog niet aan het einde van de tocht. Frank Wilrycx

We zijn nog niet aan het einde van de tocht, maar het feit dat men in het buitenland de Belgische aanpak prijst, doet ons toch hopen dat alle onze inspanningen zullen lonen.

Denk aan je gezondheid, hou je goed en na regen komt zonneschijn!!

Deze tekst verscheen als voorwoord in Meer over Merksplas 375, de gemeentelijke nieuwsbrief van Merksplas

Geef een reactie