5de wekelijkse enquête: Hoe ga jij om met corona?

enquete ua

Werk je thuis? Wat met de kinderen? Geef je nog een hand? Als de Belgen vandaag opnieuw massaal deze korte vragenlijst invullen, kunnen de experten de evolutie van de coronacurve beter inschatten.


We zullen pas de volgende dagen weten wat de weerslag van de overheidsmaatregelen was. Dat kunnen we meten aan het aantal hospitalisaties en opnames in intensieve zorgen.

Daarom zijn gegevens die burgers kunnen aanleveren belangrijk.

Invullen kan enkel vandaag, dinsdag 14 april, nog tot 22u.

Het kan erg druk zijn op de server van de enquête. Als je problemen ondervindt, kom je best later op de dag nog eens terug. De enquête blijft open tot 22 u vanavond.

Als jouw sessie onderbroken wordt, dan kan je later gewoon terug inpikken waar je gebleven was.

Lees hier

wat de vorige enquêtes opleverenden aan resultaten

Geef een reactie