• Foodtrucks, ijsventers, mobiele wafelverkopers zijn verboden.
 • Verplaatsingen (ook naar Nederland) in het kader van co-ouderschap, omgangsrecht, familiehereniging  blijven mogelijk.
 • Dringende reparaties aan auto’s en fietsen zijn toegelaten.
 • Samenscholingen (buiten het gezin) zijn verboden.

Economie  en Werk

 • De hinderpremie zoals gecommuniceerd op 13 maart 2020 wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bv: kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelf winkel) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Net als bij hinder wegens openbare werken komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen worden.
 • De crisiswaarborg werd verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.
 • De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarden zijn een productievermindering met minstens 20%  en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

Fiscaliteit

 • Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan de transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden

Onderwijs

 • De lessen worden geschrapt (kleuter/lager/middelbaar) alsook buitenschoolse activiteiten. Scholen verzekeren het onthaal, uitsluitend georganiseerd door het intern personeel, van kinderen:
  • waarvoor de ouders in de gezondheidszorg werken
  • in de essentiële publieke sectoren werken
  • of als de ouders geen andere mogelijkheid hebben dan opvang bij de grootouders

  Scholen waar kinderen opgevangen worden, versterken hun hygiënische maatregelen: geen activiteiten met meerdere klassen tegelijkertijd, blijven inzetten op het wassen van handen, reinigen van schoolmeubilair en het regelmatig verluchten van de lokalen.

Jeugd

 • Alle jeugdwerkactiviteiten en vakantiekampen in de paasvakantie worden geannuleerd. Ouders worden opgeroepen om, vanuit solidariteit met jeugdorganisaties, geen of slechts een gedeeltelijke terugbetaling van de inschrijvingsgelden te vragen.

Welzijn

 • Mondmaskers zijn besteld. Leveringen in de komende dagen. Eens te meer een warme oproep: wie mondmaskers heeft, breng ze naar ziekenhuizen. Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, volgens de regels en patronen zoals de FOD Volksgezondheid die heeft meegegeven: deze zijn zeker welkom in onze woonzorgcentra.
 • Garantie voor welzijnssectoren: Vlaamse regering staat garant voor de zorg. Er wordt een regeling uitgewerkt in de komende dagen om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen niet in financiële problemen komen.
 • Kinderopvang: essentieel om ouders werkzaam in cruciale sectoren als zorg, veiligheid, voeding, … aan het werk te houden. We garanderen de inkomsten van kinderopvang. Mensen die kinderen niet naar opvang brengen, zullen niet moeten betalen.
 • Vaccinaties door Kind en Gezin worden gestaakt tot 5 april. In die periode ontwikkelen we een werkorganisatie om vaccins daarna terug te kunnen toedienen onder de nodige randvoorwaarden.

Energie

 • De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden gedragen door de Vlaamse overheid voor de periode van 1 maand. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.
 • Als de COVID-19 crisis langer aanhoudt dan de periode van 1 maand, zal de Vlaamse Regering, rekening houdend met de budgettaire beperkingen, een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.
 • Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

Geef een reactie