Foto: Samuele Errico Piccarini/unsplash

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Voor grensarbeiders en mantelzorgers zijn er speciale maatregelen.

Grenarbeiders

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart met een vignet sneller de grens tussen België en Nederland over.

Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen.

Regels…

Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

  • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
  • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.

… en controle

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze

Bezoek aan een hulpbehoevend familielid of verzorgen van een dier

Heb je een hulpbehoevend familielid wonen over de grens? Dan kan je hem/haar ophalen of bezoeken, als je hiervoor een verklaring op eer invult.
Ook als je over de grens moet om een dier te verzorgen, vul je hiervoor een verklaring op eer in.
Dit certificaat toont jouw noodzaak aan om de grens te passeren.

Maar onthou…

Je kan dus voor absoluut noodzakelijke verplaatsingen de grens over, maar schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Bekijk hier het Ministerieel besluit over dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Geef een reactie