seizoensarbeiders

foto aleenheer/pixabay

De gouverneur legde op 10 augustus ook nog een aantal coronamaatregelen op voor werkgevers die met seizoensarbeiders werken.


Risico’s

In Vlaanderen werken jaarlijks immers duizenden seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw. Een groot deel daarvan komt uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië, Slovakije, Spanje, Italië en Portugal.

Verschillende landen daarvan werden door de FOD Buitenlandse Zaken oranje of zelfs rood ingekleurd.

Een plotse instroom van seizoenarbeiders uit die risicogebieden kan een extra besmettingshaard vormen. Seizoensarbeiders verblijven vaak in een grote groep samen, zodat één besmette arbeider het coronavirus snel kan verspreiden.

Daarom moeten

  • seizoensarbeiders uit een oranje of rode zone zich verplicht laten testen en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan
  • seizoensarbeiders uit een groene zone bij aankomst hun temperatuur laten meten door de werkgever. Bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen moeten ze meteen een arts raadplegen
  • werkgevers dagelijks de temperatuur van de seizoensarbeiders meten en registreren
  • seizoensarbeiders worden tewerkgesteld in vaste groepen van maximum 10 personen. Bij vermoeden van besmetting moet de hele groep in afwachting van een testresultaat in quarantaine.

Geef een reactie