Maatregelen

Recyclagepark: wat mag je er storten? (update)

(... maar je komt beter niet)

De recyclageparken zijn al enkele weken terug open. Toch wordt nog niet al je afval aanvaard.

Maar kom beter niet

Kom NIET naar het recyclagepark, tenzij het dringend is.

Kom dus enkel als uw bezoek niet langer kan uitgesteld worden.

Bezoekers worden maar met mondjesmaat binnengelaten.

Het aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. Net zoals in de supermarkten.

Hou rekening met wachttijden.

Je kan er ook niet alle afval kwijt.

Sorteer thuis goed je afval.

Zo beperk je je tijd op het recyclagepark. Dat is veiliger voor uzelf en onze recyclageparkwachters.

 • Alle recyclageparken zijn open tijdens de normale openingstijden. Ook op zaterdag zijn de recyclageparken open. Let op, op sommige recyclageparken is er zomertijdopening van kracht.
 • Hou er rekening mee dat je momenteel niet met alle afval op het recyclagepark terecht kan. Dat kan ook wijzigen. Kijk vóór je komt op iok.be/corona of op de facebookpagina van IOK Afvalbeheer voor de laatste stand van zaken.

Met welk afval kan je nog niet terecht op het recyclagepark

  • asbest

Alle andere afvalstromen worden ondertussen terug aanvaard.

Kopen

In het recyclagepark kan je bijv. compostzakken en afvalzakken aankopen. Maar als bezoeker zorg je zelf voor het inladen. Onze recyclageparkwachters kunnen niet helpen bij het tillen of inladen.

Ook kan je er losse compost en potgrond afhalen. Ook houtsnippers worden verkocht. Je kan die ook aan huis laten leveren.

Luiers

Je kan er ook terug terecht met luiers. Die moeten in de witte luierzakken zitten die je kan aankopen bij de gemeente. De gemeente voorzag de mogelijkheid om de luiers te storen aan de gemeentelijke magazijnen op de Industrieweg. Dit kan nog tot en met vrijdag 5 juni.

Doe het virusveilig

 • Kom alleen naar het recyclagepark. Enkel als u het afval niet alleen kunt lossen, mag u maximaal 1 persoon meebrengen. In geen enkel geval kan een recyclageparkwachter helpen bij het lossen van het afval of het tillen van lasten. Breng zeker geen kinderen mee.
 • Respecteer de regel van social distance. Bewaar minstens een afstand van 1,5 m tegenover andere bezoekers en de recyclageparkwachters.
 • Heb je materiaal (schop, borstel …) nodig voor het lossen van afval? Breng dit dan zelf mee.
 • Respecteer de recyclageparkwachters en volg hun instructies nauwgezet. Bij weerspannig of agressief gedrag wordt onmiddellijk assistentie van de politie ingeroepen.
 • Enkel elektronisch betalen is mogelijk. Geen cash.
 • Te voet of met de fiets? Schuif mee aan in de wachtrij.
 • Kom zeker niet als je je ziek voelt, of als je koorts hebt.

Nog vragen?

Waarom werken jullie niet op afspraak? Dat zou files vermijden.

We beschikken niet over een online reservatiesysteem. Een foutloos werkend reservatiesysteem ontwikkelen op enkele dagen is onmogelijk. Ook telefonisch reserveren zou heel omslachtig zijn voor 19 recyclageparken met andere openingsuren en groottes. Bovendien zou dat ook telefonisch een stormloop veroorzaken met onbereikbare telefoonlijnen tot gevolg. Zelfs als maar 10% van onze inwoners zou bellen, zouden dat nog meer dan 19.000 telefoons opleveren. Niemand geraakt dan nog binnen bij onze diensten. Ook niet met andere vragen of bestellingen compost.

Is het recyclagepark ook weer open op zaterdag?

Ja, het recyclagepark is ook weer open op zaterdag.

Is afval wegbrengen een essentiële verplaatsing?/Kan ik een bewijs krijgen van jullie dat ik me naar het recyclagepark begeef? …

De federale crisiscel gaf gunstig advies voor het openen van de recyclageparken onder stikte voorwaarden. Of dit een essentiële verplaatsing is, is niet gezegd. Maar als uw bezoek aan het recyclagepark niet kan uitgesteld worden, mag u  rechtstreeks naar het recyclagepark rijden.

Hoe lang moet ik aanschuiven?

We verwachten een grote overrompeling. Dus u gaat zonder twijfel lang moeten aanschuiven. Kom daarom enkel als het dringend is. Denk ook aan uw eigen gezondheid en aan die van onze medewerkers. Is uw afval wegbrengen wel essentieel of kunt u het nog even bijhouden?

Ik betaal gewoonlijk altijd cash. En ik heb geen bankkaart. Wat nu?

U kunt niet cash betalen. Alleen elektronisch betalen is mogelijk.
Vragen? Mail naar afvalbeheer@iok.be of bel naar de afvalinfolijn 014 56 27 75.

Geef een reactie

Back to top button