Openbare onderzoeken: opgeschort of uitgesteld

openbare onderzoeken

De Vlaamse Regering nam op 24 maart deze maatregelen over de omgevingsvergunningsprocedures. 

Kort samengevat

  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart en verder gezet op 24 april 2020. De concrete begin- en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.
  • nog niet gestarte openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020
  • de beslissingstermijn in de vereenvoudigde procedure wordt met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • de beslissingstermijn in de gewone procedure wordt met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • de beslissingstermijn in beroep wordt verlengd met 60 dagen.
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd, van 30 naar 60. Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35 + 30).

Voor meer informatie

mail omgeving@merksplas.be of bel 014/63.94.30

Geef een reactie