De maatregelen voor de provincie Antwerpen in detail

Maandag besliste gouverneur Cathy Berx om bepaalde maatregelen voor de provincie Antwerpen te verstrengen bovenop de gewijzigde federale maatregelen, omdat het aantal besmettingen fors de hoogte ingaat. Daarover was nog veel onduidelijkheid. Vanmiddag volgde het provinciaal besluit.

Avondklok

In de hele provincie wordt een avondklok ingesteld. Iedereen moet tussen 23.30 – 06.00 uur thuis zijn, tenzij voor een noodzakelijke verplaatsing. Onder noodzakelijke verplaatsingen verstaan we bijvoorbeeld verplaatsingen naar het werk, naar het ziekenhuis…

Mondmaskerplicht

In de provincie Antwerpen is iedereen boven de 12 jaar verplicht om een mondneusmasker bij zich te hebben op een publiek toegankelijke plaats.

Je moet het dragen op de openbare ruimte én op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden.

Deze verplichting geldt niet:

 • Tijdens het nuttigen van eten en/of drinken;
 • In de thuisomgeving;
 • Tijdens intensief sporten.

De sport moet dan wel beoefend worden:

 • In een daartoe bestemde sportinfrastructuur (sporthal, tennisclub, voetbalclub…);
 • Op plaatsen en momenten waar het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is (in het bos, op afgelegen wegen…)

Horeca

In de horeca moeten alle gezelschappen 1,5 meter uit elkaar zitten, tenzij ze van elkaar gescheiden zijn met een (plexi)glazen wand of ander alternatief van minstens 1,80 meter hoog.

Alle horecazaken moeten de deuren sluiten om 23.00 uur.

Aan tafel is een mondmasker niet verplicht. Wel bij het toekomen en weggaan en onderweg naar het toilet.

Het gezelschap aan elke tafel wordt beperkt tot 4 personen, tenzij ze tot eenzelfde huishouden behoren.

Iedereen moet zich bij een horecabezoek verplicht registreren met volgende gegevens:

 • Voornaam + naam;
 • Adres;
 • Telefoon of e-mail;
 • Tafelnummer;
 • Aankomst- en vertrekuur.

Deze gegevens moeten verplicht 4 weken bewaard worden en mogen enkel gebruikt worden voor contactopsporing mogelijk te maken. Daarna moeten ze worden vernietigd.

Markten

Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels:

 • individueel bezoek, of in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen, of als begeleiding van een hulpbehoevend persoon;
 • Een bezoek mag maximaal 30 minuten duren.

Kramen op de markt die gericht zijn op consumptie ter plaatse (frietkraam, smoutebollenkraam…) zijn verboden.

Telethuiswerk

Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer de aard van de functie of activiteit dit niet toelaat.

Sport

Enkel contactloos sporten is toegestaan maar wel met een maximum van 10 personen. Dit geldt ook voor trainingen. Voor sporters onder de 18 jaar zijn er geen beperkingen. Sporten zoals judo en karate zijn verboden.

Wedstrijden organiseren is verboden.

Sporten in groep kan dus tot 10 personen maar de afstandsregels moeten altijd gerespecteerd worden. Om een voorbeeld te geven: in clubverband gaan fietsen is praktisch onmogelijk, omdat je nooit op 1,5 meter van elkaar rijdt. Fietsen doe je dus best voorlopig alleen.

Verkoopverbod alcohol

Het is verboden om na 22.00 uur alcohol te verkopen voor meeneem-gebruik. Deze beperking geldt tot 06.00 uur ’s morgens.

Samenscholingen

Op alle openbare plaatsen is het verboden om samen te komen met meer dan 10 personen. Met deze groep mensen is bijvoorbeeld een (bos)wandeling toegestaan.

Geef een reactie