ouderschapsverlof

De Ministerraad keurde vorige week nog een regeling voor het corona-ouderschapsverlof goed.

Voor werknemers

Zo kunnen werknemers, die minstens al 1 maand een arbeidsovereenkomst hebben, 1/5de of halftijds minder werken voor hun kind jonger dan 12. Wel moet de werkgever daarmee akkoord zijn. Het verlof kan ook opgenomen worden door adoptie- of pleegouders.

Voor kinderen met een handicap zou er die leeftijdsvoorwaarde meestal niet gelden.

Voordelen

Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.

De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

De aanvraagprocedure is korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in dit verlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Duur van de maatregel

Het verlof kan opgenomen worden tussen 1 mei tot en met 30 juni.

Geef een reactie