Wil je helpen als vrijwilliger?

Misschien ben je thuis en wil je jezelf nuttig maken. Denk eerst aan mensen in je directe omgeving: familie, buren, vrienden, …

Als je mensen in je straat wil helpen, kan je een briefje downloaden dat je bij je buren in de brievenbus kan steken om hulp aan te bieden of te vragen.

Wil je meer doen?

Op dit Merksplas’ vrijwilligersplatform  kan je jezelf voor een aantal klusjes aanbieden als vrijwilliger om:

 • boodschappen te doen
 • een huisdier uit te laten
 • naar de apotheek te gaan
 • naar de post te gaan
 • om iemand op afstand met computerproblemen te helpen
 • iemand boeken bezorgen van de bib
Ik wil me aanmelden als vrijwilliger

Zorg goed voor jezelf

Als je vrijwillig gaat klussen, volg je de algemene richtlijnen om verdere besmetting tegen te gaan:

 • Help alleen anderen als je zelf in goede gezondheid verkeert. Wees alert voor de symptomen van het coronavirus: koorts, vermoeidheid, droge hoest, keelpijn.
 • Maak afspraken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal
 • Hou afstand.
 • Maak zo weinig mogelijk fysiek contact.
 • Was voor en na het bezoek uitgebreid je handen.
 • Wees voorzichtig met risicogroepen.
 • Betaal boodschappen of andere diensten elektronisch of met geld in een enveloppe.

Verzeker je via #Vlaanderenhelpt

Je kan je best eerst als vrijwilliger gratis verzekeren op deze website: www.vlaanderenvrijwilligt.be

De Vlaamse overheid zorgt ervoor dat je, als je helpt als vrijwilliger in dit verband, je verzekerd bent. Een vrijwilliger ben je als je je uit vrije wil en onbezoldigd inzet voor anderen, in min of meer georganiseerd verband.
In essentie ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Meer info over de gratis verzekering van Vlaanderenhelpt kan je hier vinden.

Hopelijk verloopt alles vlot en zonder problemen.
Als er iets mis gaat en heb je een schadegeval, contacteer je het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
vzw, via verzekering@vsvw.be met in de hoofding ‘Vlaanderen Helpt’.
Schadegevallen worden binnen de 24 uren doorgegeven. De instructies van het Steunpunt vzw
dienen hierbij strikt opgevolgd te worden.

Denk eraan dat deze verzekering enkel geldt voor activiteiten tussen 8u ’s ochtends en 20u ‘s
avonds. De actieperiode van deze gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt loopt tot en met 30 april
om 20u.

Welke activiteiten komen in aanmerking voor de gratis verzekering van #Vlaanderenhelpt?

De verzekering geldt enkel voor mensen die vrijwilligen in het kader van de coronacrisis voor
toegelaten activiteiten zoals boodschappen doen, mensen opbellen of de hond uitlaten. Bepaalde
activiteiten worden niet verzekerd, zoals tekeningen maken, brieven schrijven, kinderopvang of
babysit, vervoer, oppas of nachtoppas en mantelzorg (noch hulp aan gezin of familie).

Back to top button