Besmetting vermijden

Wat kan je zelf doen om niet besmet te worden?

Besteed aandacht aan persoonlijke hygiëne en beperk sociaal contact met anderen.

Om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus (Covid-19) kan je volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  • blijf thuis (zeker als je ziek bent)
  • was regelmatig je handen
  • gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag zo de verspreiding van het virus:

  • vermijd handen geven, kussen of knuffelen als je iemand begroet
  • heb aandacht voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
  • kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen
  • vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.